דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מג'דל שמס

חברת פינוי: איתן לידור חברת פיקוח: זאב לבנון תאריך תחילת עבודה: 24.06.2013
שטח האתר: 10,000 מ"ר כמות מוקשים מוערכת: כ-1,500 שיטת הפינוי: ידני

מעל הישוב הדרוזי מג'דל שמס, מתנשאת גבעה שבעבר שימשה כמוצב של צה"ל. הגבעה מוקשה מכל עבריה במוקשים צה"ליים נגד אדם מסוג 4. עם השנים, ננטש המוצב על ידי צה"ל והגבעה מוקפת המוקשים הפכה למטרד מסוכן. הישוב מג'דל שמס התרחב ובתיו הקיצוניים נשקו לשדות המוקשים. ידוע על מס' מקרים בעבר בהם נפגעו תושבים וביניהם ילדים כתוצאה מכניסה בשוגג לשדות המוקשים. ידוע גם על ניסיונות גניבה והוצאת מוקשים משטחי הגבעה שישמשו כחומרי חבלה. הגבעה ושדות המוקשים שעליה מנעו במשך השנים את אפשרות פיתוחו והרחבתו של היישוב. מידי חורף, ערוצי זרימת מי גשמים סחפו איתם מוקשים מחוץ לשדות המוקשים לעבר מטעי היישוב שניטעו למרגלות הגבעה. מוקשים אלו היוו סכנה לחקלאי ובני המקום.

במהלך קיץ 2013 פעלה במקום חברת פינוי מוקשים בפיקוח הרשות לפינוי מוקשים. כל המוקשים וחלקי המוקשים שהתגלו פוצצו והושמדו במקום.

כיום השטח נקי ממוקשים ומיועד לשימושים אזרחיים. הסכנה המיידית הוסרה והישוב יכול להתפתח לרווחת כל התושבים.