דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מפרט לאומי


המפרט הלאומי הינו עקד הוראות ונהלים לעניין פינוי מוקשים באמצעות חברות אזרחיות בשטחים שאינם חיוניים לביטחון המדינה. המפרט מכיל 30 הוראות והוא מעודכן מעת לעת על ידי הרשות לפינוי מוקשים. המפרט פורסם לראשונה בספטמבר 2011 והוא מתבסס על עקרונות ונהלים בספרות הבינלאומית לפינוי מוקשים וכן על העקרונות הקיימים בצה"ל בעניין פינוי מוקשים.

מיום הקמתה נמצאת הרשות לפינוי מוקשים בתהליך למידה מתמ​יד אל מול הארגונים והרשויות הבינלאומיים העוסקים בפינוי מוקשים. הרשות לפינוי מוקשים בוחנת את השיטות, האמצעים והתפיסות הקיימות ואת התאמתן לדרישות בישראל.

פרק מס' הוראה שם ההוראה מס' גירסה
הוראות כלליות
02.10 תכנית לאומית לפינוי מוקשים ינואר 2013
01.10 מדריך ליישום המפרט הלאומי ינואר 2016
04.10 מילון מונחים, הגדרות וראשי תיבות - בעריכה ינואר 2016
05.10 ניהול מידע גיאוגרפי לפינוי מוקשים מרץ 2017
00.00 פתיח מרץ 2017
06.10 הכשרה, ניסיון וכשירות מקצועית בפינוי מוקשים אוקטובר 2017
ניהול הפרויקט,התקשרות, רישום ונהלים מחייבים
07.33 מבחן קבלה לפרויקט פינוי מוקשים ינואר 2015
07.50 תיק נהלים לחברת פינוי/פיקוח ינואר 2013
07.70 תפקידי חברת הפיקוח ינואר 2015
07.40 פיקוח ובקרה ינואר 2016
07.60 כשלים בפינוי מוקשים ינואר 2016
07.10 ניהול פרויקטים לפינוי מוקשים מרץ 2017
07.11 הכנות מקדימות לפרויקט פינוי מוקשים מרץ 2017
07.20 הליך ההתקשרות עם חברות פינוי ופיקוח מרץ 2017
07.30 תנאים מקדימים ורישום חברות פינוי/פיקוח מרץ 2017
07.34 מבחן קבלה לכלבים ומפעיליהם מאי 2017
סימון, תיעוד ושחרור השטח
08.40 סימון, שילוט וגידור ינואר 2015
08.20 קבלה ושחרור השטח ינואר 2016
08.30 מסמכים ותיעוד ינואר 2016
08.21 סקר טכני מרץ 2017
פינוי שדות מוקשים
09.30 טיפול והשמדת מוקשים ינואר 2015
09.50 פינוי מוקשים באמצעים מכאניים ינואר 2015
09.20 פעולות הדגימה ינואר 2016
09.10 דרישות ושיטות לפינוי מוקשים בישראל מרץ 2017
09.60 פינוי מוקשים ידני ופעילות רגלית בשדות מוקשים מרץ 2017
09.40 איתור מוקשים באמצעות כלבים מאי 2017
בטיחות וסביבת עבודה
10.10 בטיחות באתר פינוי מוקשים ינואר 2013
10.30 ציוד מיגון ינואר 2015
10.40 סיוע רפואי וחילוץ ינואר 2015
10.60 דיווח וחקירה באירועי מיקוש ינואר 2015
10.70 הגנת הסביבה ינואר 2015

נספחים

חלקם של הנספחים להוראות המפרט הלאומי מכילים טפסים המשמשים את הספקים השונים ואת הרלפ"ם בפעילות הפינוי. היות והטפסים משתנים מעת לעת, הם אינם שזורים בתוך הוראות המפרט כפי שהיו עד כה, אלא מופיעים באתר האינטרנט של הרלפ"ם.

על פי בקשת הספקים הרבים, מופיעים הטפסים בגרסה הניתנת לעריכה, מה שמקל על הורדתם והשימוש הפרטני בהם.

לשימושכם רשימת הטפסים:

מס"ד 

​נספח להוראה

​שם הטופס

1

06.10

טופס 60 נתונים והצהרת עובד מקצועי

2

06.10​

טופס 61 הצהרת ממונה לעובד

3

06.10​

טופס 64 בקשת חברה לקידום עובד

4

06.10​

טופס 65 הצהרת חברה לעובד

​5

06.10​

טופס 66 הצהרת חברה לעובד סיוע

606.10​​

טופס 67 הצהרת חברה עובד מעביד

7

08.30​

מברק פינוי יומי

8

08.30​​

מברק פיקוח יומי

9

08.30​​

דוח פינוי שבועי

10

08.30​​

דוח פיקוח שבועי

11

08.30​​

טופס 41 הצהרת חלקה

12

09.20​

דוח דגימה מלא

13

10.60​

פורמט תחקיר 10.60

14

טופס 22 תנאים מקדימים לרישום ספקים לפינוי מוקשים

15

טופס 23 תנאים מקדמיים לרישום ספקים לפיקוח על פינוי מוקשים ​

16

טופס 24 אישור הרשות לפעילות חברת פינוי מוקשים לשנת...​

17

טופס 25 אישור הרשות לפעילות חברת פיקוח על פינוי מוקשים לשנת...​

 

רשימת הטפסים עלולה להשתנות על ידי הרלפ"ם מעת לעת. עדכון לגבי שינוי ברשימת הטפסים יופיע באתר האינטרנט.