דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מידע לספקים

רקע

החוק לפינוי שדות מוקשים שנחקק בשנת 2011 התשע"א, מגדיר את סמכויות פינוי שדות מוקשים אזרחי במדינת ישראל. במסגרת החוק מוגדרים יחסי הגומלין בין המפעיל (חברת פינוי), החברה מפקחת והרשות לפינוי מוקשים (סעיפים -25 - 21 );

"הרשות תתקשר עם חברה העומדת במפרט הלאומי לעסוק בפינוי שדות מוקשים".

"הרשות תתקשר עם חברה העומדת במפרט הלאומי לעריכת בקרה על פעילות המפעילים".

כמו כן, מגדיר החוק שחברות פינוי ופיקוח שהתקשרו עם הרשות לפינוי מוקשים לפי חוק זה יבצעו את תפקידיהם וכל תפקיד נוסף שהוטל עליהם לפי חוק זה.

החוק מפרט את נושא ניגוד העניינים בין חברת הפינוי והפיקוח. להורדת החוק מאתר הכנסת לחצו כאן.

תהליך רישום כספק לעניין פינוי מוקשים

כדי להיות ספק משרד הביטחון כחברת פינוי מוקשים או חברת פיקוח על פינוי מוקשים, יש לעמוד בקריטריונים הבאים:

א. תאגיד ישראלי/חברה רשומה בישראל ברשם החברות כחברה לפינוי מוקשים. 

ב. רישום כספק מוכר של משרד הביטחון. לקריאה נוספת לחץ כאן.

ג. עמידה בתנאים המקצועיים של הרשות לפינוי מוקשים על פי הוראה 07:30 תנאים מקדימים לרישום ודרישות כוח אדם לחברות פינוי / פיקוח.  

 סכמה להסבר הרישום:

הכנות מקדימות

 

 

חברת

פינוי / פיקוח​

מקצועיות

כ"א

SOP לפינוי מוקשים /

SOP לפיקוח על פינוי מוקשים

תקנים

תקן בקרת איכות

IS0 9001;2008

תקן ניהול סביבה

ISO 14001;2004

תקן בטיחות

OHSAS 18001;2007

 

רישום

חברה רשומה

בישראל

ספק משהב"ט

  

באתר הסחר האלקטרוני של המשרד במידע לספק קיימים כל הטפסים כמו גם הטפסים לעניין פינוי מוקשים (טפסים 22-23).

 

טפסים המקצועיים -פירוט (22-23)

 1. ספק מיועד לעניין פינוי מוקשים, לאחר שעמדת בתהליך כספק משרד הביטחון במקביל עליך להיערך מקצועית להיות ספק חברת פינוי מוקשים או ספק לפיקוח על פינוי מוקשים.

 2. עליך להיערך בהתאם למפורט בטופס 22 לחברת פינוי וטופס 23 לחברת פיקוח ולאשר אותו בחתימת הרשות לפינוי מוקשים.

 3. עליך לכתוב נהלי פינוי מוקשים או פיקוח (SOP) בהתאמה לחברה, ולהעבירם להתייחסות הרלפ"ם על מנת שתבחן ותאשר שהחברה עומדת בכללי המפרט הלאומי.

 4. לאחר אישור טופס זה ( 22 או 23 בהתאמה לחברה) עליך להשלים את שלושת ה ISO לעניין פינוי המוקשים כמופיע לעיל, על פי נהלים של החברה שאושרו ברשות לפינוי מוקשים.

 5. בסיום פעולות הנ"ל עליך להירשם כחברת פינוי או חברת פיקוח במנה"ר (מנהל הרכש במשרד הביטחון) ביחידה לרישום ספקים.

 6. שים לב! בכל שנה יש לחדש את הרישום בתאום עם הרשות לפינוי מוקשים.

 

מידעון רלפ"ם 

הרשות החלה בפרסום עדכונים לחברות פעילות וחברות רשומות שאינם פעילות.

מטרת מידעון זה הינו בעדכון החברות הרשומות לפינוי מוקשים ופיקוח על פעילות פינוי מוקשים. 

מידעון זה מכיל:

 1. עדכונים מהרשות 
 2. פעילות הרשות 
 3. אתרים פעילים
 4. תקצירי תחקירי בטיחות
 5. עדכוני אודות המפרט הלאומי

מידעון רלפם יולי 2018 .pdf