דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

חקר סחף מוקשים

סקר הידרולוגי-גיאומורפולוגי לחקר סחף מוקשים

 

לאורך הגבול עם ירדן, בשטחים הפתוחים, הונחו במהלך השנים שדות מוקשים אשר חלק מהמוקשים בהם נשטפו וזרמו במורד הנחלים. שטחים  נרחבים החשודים במיקוש נסגרו על ידי מערכת הביטחון. בתהליך השלום עם ירדן, סומן הגבול הבינלאומי באמצעות אבני גבול קבועות וחלק משדות המוקשים עברו לתחום ירדן ופונו במהלך שנות ה-2000.  שדות מוקשים אילו מוקמו לרוב במקביל לקו הגבול לאורך נחל הערבה וחצו ערוצי זרימה משניים וראשיים ופשטי ההצפה שלהם. שיטפונות וזרימות מקומיות שעברו באזור זה עם השנים גרמו לסחיפה של חלק מהמוקשים אל מעבר לשדות המוקשים עצמם ובכך הגדילו את השטח החשוד במיקוש לכלל נחל הערבה עד לשפכו בים המלח. קיימות עדויות רבות למציאת מוקשים במניפות סחף, מאגרי השהייה, ופשטי הצפה הנמצאים אל מחוץ לגבולות המקוריים של שדות המוקשים. הרשות לפינוי מוקשים החליט לבצע מחקר לניתוח שטחים אילו לצורך שיפור יעילות פינוי המוקשים וצמצום עליות הפינוי. הרשות שכרה את שירותיה של חברת "אקולוג הנדסה" לבניית מתודולוגיה, עיבוד נתונים הידרומטרים ובניית מודל הידראולי לצורך צמצום האזורים החשודים במיקוש והגדרת רמות שונות של סיכון לתת אזורים. חלוקה זו יכולה לייעל בצורה משמעותית את שחרורם של השטחים החשודים במיקוש,  לחסוך משאבים וכסף, ולהצביע על בעיות נוספות שטרם נצפו או מופו. בשלב זה החברה הגישה דוח בשני שלבים אשר הצביע על תאימות גבוהה בין תוצאות המודל התיאורטי ובין הממצאים בשטח.  חקר מעשי זה הנמצא בשלבי מחקר מתקדמים, הינו ייחודי בעולם ופורץ דרך בבדיקת מדדי ההצלחה שלו.

 

 

 דוגמא לסימולציית סחף בשטח ממוקש