דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

חישה מרחוק

 

​במסגרת איסוף המידע והכנת הפרויקטים לפינוי, מבצעת הרשות לפינוי מוקשים שימוש בכלי חישה מרחוק. חלק מהפעולות מבוצעות באמצעות עובדי הרלפ"ם ובעזרת כלי GIS, צילומי אוויר מדויקים, פוטוגראמטריה, סורקי לייזר (LIDAR) ועוד. חלק נוסף של הפעולות מבוצע בשיתוף מנתחים מקצועיים ואנשי אקדמיה אשר נשכרו לצורך כך. המטרה היא לאתר באמצעות רכיבים אופטיים וסנסורים שונים כל פריט מידע שיש בכוחו לספק מידע חיוני לצורך פינוי מוקשים. באחד הניסויים, צולם שדה מוקשים ברמת הגולן בצילום היפרספקטראלי שמאפשר זיהוי חתימת חומרים כימיים שונים בקרקע ובצמחייה. ההנחה הייתה שבעזרת ניתוח מתאים, ניתן לאתר חתימות של חומר נפץ (שנפלט מהמוקשים) בצמחייה ובקרקע, וכך לסווג את השטחים בחלוקת משנה לרמות סיכון שונות. ניסוי זה לא צלח בשלבו ראשון, והרשות ממשיכה לעמוד בקשר עם גורמים אקדמיים ואנשי מקצוע מתאימים בכדי לנסות ולשפר את היכולות בתחום זה.

 

במשך השנים, עקב היסחפות מוקשים והנחיות בטיחות שונות, קרו מקרים רבים בהם הורחבו גבולות שדות המוקשים. מצב זה, גורם לכך שעלולה להיות מושקעים משאבים רבים בשטחים שספק אם ממוקשים בכלל. לצורך כך, עומדת הרשות לפינוי מוקשים בקשר הדוק עם ארכיון צה"ל וגורמי מודיעין מצה"ל על מנת לאתר צילומי אוויר ישנים, אשר ניתן לבצע באמצעותם שחזור של שדות המוקשים קרוב לשנת הנחתם. כך, מבוצע "קילוף" של שכבות מידע ותצלומי אוויר לשחזור האבולוציה של גדרות שדות המוקשים. כל מסמך, צילום אוויר ותמונה מסייעת בפיזור אי הודאות העלאת רמת הבטיחות ושיפור המוכנות של מבצעי הפינוי בשטח.

 

יש בידכם תצלומים ומסמכים שיש בהם מידע היסטורי הקשור למיקוש? נשמח אם תפנו אלינו בדף צור קשר להעברת החומרים.  

 

צילום מסך מתוך אחד הניתוחים שנעשו ברמת הגולן לשטח ממוקש באמצעות צילום היפרספקטראלי

 

ניתוח תצלומי אוויר ומפות מארכיון צה"ל לצורך שחזור מיקום שדות המוקשים במקורי

מפה המציגה חישוב אזורי חיץ (​Buffer) של איתור חתימות חומר נפץ בצמחייה בהשוואה למיקום המוקשים בפועל