דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

עין יהב

חברת פינוי: איתן לידור חברת פיקוח: חברת 4Ci תאריך תחילת עבודה: 03.09.2014
שטח האתר: 784 דונם כמות מוקשים מוערכת: 24,000 שיטת הפינוי: מכני

אתר הפינוי המכונה "עין יהב" ממוקם בין הישובים עין יהב לצופר, מזרחית לכביש 90 ובמקביל לנחל הערבה בגבול ירדן. הקרקע המפונה עיקרה מיועד להרחבת שטחי חקלאות לתושבי הערבה ויתרת השטח מיועדת לשימור ערכי הטבע בתיאום עם רשות טבע וגנים. דחיפות ביצוע הפינוי נובעת מהצורך בהרחבת ההתיישבות שתלויה במידה רבה ביכולת ההקצאה של שטחי החקלאות חדשים.  בחלקו המזרחי של אתר הפינוי ישנה רצועה צרה וארוכה של שדה מוקשים נגד אדם ישראלי שהונח בסוף שנות השישים כחלק ממערך ההגנה על גבול ישראל ירדן. בגלל אופי השטח והסיכונים הכרוכים בפינוי המוקשים הקיימים באתר זה, מבוצע הפינוי באופן מכאני.

עקב שיטפונות שפקדו את האזור במשך השנים בתוואי נחל הערבה המשיק לשד"ם, הוסעו מוקשים רבים ממקום הנחתם המקורי. כתוצאה מכך, נאלץ הצבא לסגור שטחים נרחבים נוספים אליהם נסחפו המוקשים. לבד מפעולות הפינוי בשטח, מקדמת הרשות לפינוי מוקשים גם פעילות מחקר מעשית של ניתוח סחף המוקשים באזור הערבה. פעילות זו נחוצה על מנת לייעל את תהליך הפינוי, לצמצם את הפגיעה בטבע וגם לחסוך במשאבים. לקריאה נוספת על מחקר זה עברו לדף המידע על חקר סחף מוקשים.

מידע שימושי לאזרחים ומטיילים

​בעקבות הפינוי אין השפעה על תנועת אזרחים ומטיילים באזור. יחד עם זאת, וללא קשר לפינוי אתר עין יהב, קיימים שטחים נרחבים במסגרת נחל הערבה ונחלים נוספים במרחב הערבה (נחל עידן, נחל חצבה) אליהם נסחפו מוקשים במשך השנים. לעיתים סימון שטחים אלו מבוצע על ידי עמודי שילוט בלבד ולא על ידי גידור רציף עקב היקפם הגדול של שטחים אלו והשתנות הנוף התכופה.

על כן, יש להקפיד בעת טיול באזור הערבה כבל אתר על הכללים הבאים:

  1. אין לחצות גדרות או עמודי סימון הנושאים שלטי מיקוש!

  2. ההליכה/תנועה/נסיעה רק בשבילים מסומנים בלבד.

  3. אין לגעת בחפצים בלתי מזוהים או חשודים, מחשש להיותם שרידי מוקשים.

  4. נכנסת בטעות לשטח מסוכן– עמוד במקום והזעק את כוחות הביטחון/משטרה.

​בתמונות- מוקשים שונים שנסחפו וצפו על פני הקרקע באזורים שונים בערבה.