דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

אמצעים וטכנולוגיה

פינוי מוקשים ידני

הפינוי הידני מתבצע על ידי עובדים שאומנו,
הוכשרו לכך והינם בעלי ניסיון מתאים.
הפינוי הידני מכיל בתוכו סיכונים רבים
לאדם המפנה ועם זאת הינו הפינוי האיכותי
ביותר  ובעל רמת הסמך הגבוהה ביותר,
לעיתים גבוהה מזאת של הפינוי המכאני...

 

מספר האמצעים הבאים לידי שימוש בתהליך פינוי המוקשים הוא גדול ומגוון. הטכנולוגיה הבאה לידי ביטוי בתהליך הפינוי כוללת מכונות ואמצעי גילוי ידניים שפותחו ונוצרו לשם ביצוע משימה זו וישנם כאלה אשר הוסבו לטובת הפינוי מתחומים אחרים.

 

עוד בטרם קמה הרשות, היה תחום פינוי המוקשים בעולם רווי באמצעים בשימוש טכנולוגיות ובפטנטים מסוגים שונים. תכליתה של הטכנולוגיה במקצוע זה היא להעלות את רמת הסמך של הפינוי מצד אחד ואת רמת הבטיחות של העוסקים מצד שני. הואיל ומדובר במקצוע שהתפתח בעולם בעיקר במודל ההומניטארי (מימון מדינות תורמות), מצויים ארגונים רבים בחיפוש מתמיד אחר טכנולוגיות מתקדמות לשחרור שטחים גדולים.

 

הרשות פועלת בשיתוף פעולה מלא עם גורמי המחקר והפיתוח בעולם בכלל ובישראל בפרט ובוחנת את מידת התאמתן של הטכנולוגיות לאתגרים הקיימים. אמצעים ומכונות שונים של חברות הפינוי והפיקוח נבחנים ע"י הגורמים המקצועיים ברשות לפני ובמהלך ביצוע הפרויקטים השונים. מלבד זאת, מבצעת הרשות תהליך בחינה עצמאי של טכנולוגיות לצמצום השטחים הממוקשים, אפיון מדויק יותר וזיכוי יעיל ותכליתי יותר של השטח.

 

המסקנות והלקחים מיישומן של הטכנולוגיות בפרויקטים השונים בישראל, יחד עם המחקרים והחומר הנלמד מניסיונם של האחרים בעולם, הופכים לידע שנצבר ומנוהל ברשות. בהסתמך על ידע זה נכתבים הוראות המפרט הלאומי ונהלי העבודה של החברות. שיקולי עלות מול תועלת נבחנים גם הם לטובת מיצוי מיטבי של התקציב משנה לשנה.

פעילות מקדימה באמצעות מכונה נשלטת מרחוק​פינוי מוקשים באמצעים ידניים בעיר אילת​

פעילות מקדימה באמצעות מכונה נשלטת מרחוק

פינוי מוקשים באמצעים ידניים בעיר אילת​