דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

אודות

 

הרשות לפינוי מוקשים (רלפ"ם) הוקמה במסגרת החוק לפינוי שדות מוקשים 2011. תפקידיה העיקריים הם לקבוע אמות מידה לפינוי שדות מוקשים ולפקח על פינוים. הרשות הוקמה ב-2011 בהתאם להוראות החוק לפינוי שדות מוקשים, תשע"א.
החוק נחקק בעקבות החלטת הממשלה כי ישנם שדות מוקשים אשר אינם חיוניים לביטחון המדינה והשארתם מסכנת את אזרחי המדינה שלא לצורך.

 

תפקידיה המרכזיים של הרשות הם:

  • לקבוע מפרט לאומי לפינוי שדות מוקשים, בהתחשב בנהלים הנהוגים בצה"ל, התואם ככל האפשר את אמות המידה הבינלאומיות לפינוי מוקשים.

  • לתכנן ולהוציא אל הפועל תכניות שנתיות ורב שנתיות לפינוי שדות מוקשים.

  • להתקשר עם חברות פינוי וחברות מפקחות.

  • לפקח על עבודת חברות הפינוי והפיקוח.

  • לתאם את פעילות החברות מול צה"ל וכן מול רשויות מדינה אחרות ככל הנדרש.

  • לבצע  סיורים, תיקוני גדר, תיקוני שילוט בשדות מוקשים שניתנה להם תעודת היתר.

  • לקדם, לתכנן ולקיים פעולות הסברה לציבור, לשם הגברת המודעות להתנהלות בטיחותית וצימצום סיכונים באיזורים הסמוכים לשדות מוקשים, בייחוד אצל אוכלוסיות המתגוררות בקרבם.

  • לייעץ למערכת החינוך לגבי פעילות הסברה.

  • יחד עם הקמת הרשות, הגדיר החוק גם את קמת שני גופים נוספים: ועדה מייעצת לרשות לפינוי מוקשים וקרן תרומות.

 

ועדה המייעצת

הועדה המייעצת של הרשות מורכבת מנציגי משרד הביטחון, המשרד להגנת הסביבה, משרד החוץ, המשרד לפיתוח הנגב והגליל, משרד התיירות, רשות מקרקעי ישראל, מרכז המועצות האזוריות בישראל ונפגעי המוקשים. תפקיד הוועדה הוא לאשר תכניות הרשות לפינוי מוקשים ואת מימוש התקציב.

 

קרן התרומות

החוק קבע כי תקציב הרשות יעמוד על לפחות 27 מיליון ש"ח בשנה. מלבד תקציב זה, קיימת האפשרות לפנות מוקשים מכספי תרומות. לצורך כך, הוקמה קרן שתפקידה לנהל כספי תרומות המיועדים לפינוי המוקשים.

 

 סרטון אודות הרלפ"ם שהופק על ידי "וידאו צוות" - קבוצת גמלאי צה"ל

 

 דוחות כספיים

ע"פ הנדרש בחוק, מפרסמת הרשות לפינוי מוקשים דוחות מימוניים שנתיים לציבור.  

קובץ להורדה​
דוח כספי מימוני לשנת 2011
דוח כספי מימוני לשנת 2012
דוח כספי מימוני לשנת 2013
דוח כספי מימוני לשנת 2014
דוח כספי מימוני לשנת 2015​
דוח כספי מימוני לשנת 2016

דוח כספי מימוני לשנת 2017

 

לאחר השלמת כתיבת המפרט הלאומי וקביעת תכנית עבודה שנתית יצאה הרשות למכרז ראשון באוקטובר 2011 לפינוי שדות מוקשים בסמוך לנאות הכיכר. הפרויקט הוגדר כמחקר חלוץ (פיילוט), החל באפריל 2012 והסתיים בהצלחה בפברואר 2013. מאז ביצעה הרלפ"ם פינוי מוקשים בפרויקטים נוספים שאת פרטיהם ניתן למצוא באתר.